Wie is mijn partner op het contract?

Altijd QC, je zult niets van doen hebben met andere partijen.