Wat kan ik doen als goederen tijdens het transport zijn beschadigd?

Mochten uw goederen tijdens het transport beschadigd raken en Quicargo heeft u hierover niet geïnformeerd, dan verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen met Quicargo. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat we een hoog niveau aan vervoerders hebben.

Voor het starten van een claim hebben wij de volgende gegevens nodig. 

  • Een Factuur waaruit de waarde van de beschadigde producten blijkt.
  • Duidelijke foto's waaruit de schade blijkt.

Tevens adviseren wij bij ontvangst van beschadigde goederen dit direct op de CMR/POD te vermelden alvorens u een handtekening zet voor ontvangst.

Zodra Quicargo op de hoogte is van een schade aan een bepaalde zending, zal ons serviceteam contact opnemen met de vervoerder die het heeft veroorzaakt om een claim in te dienen.